Öz Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık

İş süreçlerimizin performansını yakından takip ederek Müşterilerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve doğru algılar, onların daha iyi bir ürün ve hizmet almaları için sorumluluk alırız ve değer üretmeye devam ederiz.

İnovasyon

İnovasyonun müşterilerimize en iyi çözümü ve değeri sunmaya yardımcı olma noktasındaki öneminin farkındayız. Global teknolojik ve süreç gelişmelerini sürekli olarak takip etmekte ve kurum içi inovasyonu ve ilerlemeleri de desteklemekte ve ödüllendirmekteyiz.

Değerlerimize Bağlılık

Tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iyi niyetli, adil ve karşılıklı değer üretme prensibine dayalı ilişkiler kurarız. İşimizle ilgili uluslararası etik ve hukuki kuralları gözetiriz. Toplum yararını ve gelecek kuşaklara yansıyacak olan sonuçları dikkate alarak davranırız.

İnsan Kaynağımız

Başarımızı sürdürmek ve hedeflerimize ulaşmak için işini iyi bilen eğitimli, deneyimli, aidiyet ve sahiplik duygusu yüksek, bilime dayalı tüm gelişmelere açık, bilgi paylaşımına ve birlik ruhuna değer veren bir ekiple çalışırız. Bu nedenle çalışanlarımızın mesleki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik eder ve onları uygun koşullar sunarak destekleriz.

Çevresel ve Sosyal Sorumluluğumuz

Çevreye ve Doğaya değer veren bir yaklaşımla üretim yapar, tüm üretim süreçlerimizi Çevre Yönetim Sistemi ile kontrol altında tutarak bugünden daha iyi bir gelecek yaratmaya katkıda bulunuruz. Sosyal sorumluluk bilinciyle toplumsal yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime destek verme geleneğimizi sürdürürüz.