Politikalarımız

[ Kurumsal]

Kalite ve Çevre Politikamız

• En üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak,
• Sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak,
• Yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak,
• Aldığımız işleri zamanında bitirmek,
• Çalışanlarımızın sürekli gelişmesi için şirket içinde ve dışında kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek,
• Tüm çalışanların yönetime tam katılımını sağlamak,
• Kalite ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
• Sektöründe rakiplerimizden önde olmak,
• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
• Bu tür faaliyetlere destek vermek,
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek,
• Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.