Teksim Antrepo İnşaatı

  • İşveren İdare:

Özel İş, Fabrika

  • Proje Adı:

Teksim Antrepo İnşaatı

  • Proje Aralığı:

2004

  • Konum:

Güneşli